Om taaccl.org

Knøtteliten barnehage har tre avdelinger, slik at ditt barn kan ha samme barnehage gjennom hele barndommen. Blåbærgruppa er for de aller minste barna. Etter hvert som barna blir litt eldre beveger de seg over i Tyttebærgjengen. Året før barna skal begynne på grunnskolen, får de være sammen med de andre skoleklare barna på Solbærstua.

Vi har tro på at barn skal lære mens de er i barnehagen. Men læring må ikke forstås i snever forstand: Vi ønsker å skape en plattform for samarbeid mellom barna, hvor de lærer å dele med andre og utvikle egne sosiale og kreative sider. Vår filosofi er at dette gjøres best gjennom lek og uteaktivitet, omringet av trygge voksne. Vårt fokus er god oppfølging av den enkelte, kombinert med felles prosjekter og aktiviteter. Du kan være trygg på at ditt barn får en meningsfull og fin dag hos oss, mens du er på jobb.